Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 25 Mar, 2023

Wykonaniu budżetu w Gdańsku w I półroczu

Wykonaniu budżetu w Gdańsku w I półroczu

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano wykonanie budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2010 roku. Jolanta Ostaszewska - dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Izabela Kuś - zastępca dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych UMG omówiły wpływy i wydatki budżetowe.

- W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, mniej o ponad jeden procent wydano na administrację. Udało się to osiągnąć dzięki oszczędnościom i jeszcze większej racjonalizacji wydatków. Więcej (o blisko 10 procent) wydano na drogi i komunikację miejską oraz na przyszkolną infrastrukturę sportową - głównie boiska przyszkolne - wyjaśniła Jolanta Ostaszewska. Jak na razie z 2,3 mld złotych zaplanowanych na rok 2010 wydano 800 mln złotych.

- Generalnie wydatki budżetowe kształtowały się na poziomie zbliżonym do pierwszego półrocza roku ubiegłego. O 44 % więcej wpłynęło do miejskiej kasy więcej środków ze sprzedaży mienia komunalnego (mieszkań i działek), a o ponad 16 % więcej z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) były większe procentowo od tych z pierwszego półrocza 2009 roku - o ponad 70%, choć zaplanowano je na niższym poziomie niż w zeszłym roku - dodała Ostaszewska.

Warto też podkreślić, że dług nominalny Gdańska w pierwszym półroczu 2010 roku wynosił 638 126 081 zł, co stanowi zaledwie 31,94 % dopuszczalnego ustawowo wskaźnika zadłużenia, który wynosi dla gmin 60%. Dla porównania, w Krakowie wskaźnik ten wynosi 57,3 %, we Wrocławiu - 54.9 %, a w Warszawie - 46,26 %.