Strona główna Wystawa „Kwas 2” Moniki Drożyńskiej

  Wystawa „Kwas 2” Moniki Drożyńskiej

  499
  0
  PODZIEL SIĘ

  ⬇️ ENGLISH ?? VERSION BELOW ⬇️

  Wystawa: „Kwas 2”

  Monika Drożyńska

  Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1, Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto
  Wernisaż: 16 lipca godz. 18:00
  Wystawa: 16 lipca–10 września 2017

  Kuratorki: Agnieszka Kulazińska-Grobis, Aleksandra Ksiezopolska

  Na wystawie Moniki Drożyńskiej „Кwas 2” zostaną pokazane prace opowiadające o zbiorowych tożsamościach i tym, co je kształtuje. Prezentacja jest kontynuacją wystawy „Kwas”, która odbyła się w wileńskiej galerii Artifex latem 2016 roku. Częścią tamtej ekspozycji były kilkudniowe warsztaty, podczas których powstała jedna z czterech flag składających się na wystawę.

  Uczestniczki z Polski ?? i Litwy ?? wyhaftowały ją wyliczankami, przysłowiami, sentencjami, które opowiadają o skomplikowanych relacjach polsko-litewskich. W trakcie doszło do niełatwych sytuacji, które będzie można zobaczyć na filmach towarzyszących pracom. Częścią instalacji będzie również flaga powstała w procesie fermentacji tkaniny zakwasem buraczanym.

  Artystka w swoim projekcie skupia się na procesie tworzenia opartym na interakcji i dialogu. Dwie z flag są wyłącznie jej autorstwa, jednak w pozostałych przypadkach (współ)twórcy i (współ)twórczynie wnoszą do prac własną perspektywę. Prace Drożyńskiej poruszają tematy, które przysparzają sferze publicznej kłopotów. Nie dostajemy jednak konkretnych interpretacji czy odpowiedzi na pytania nasuwające się podczas oglądania prac.

  Tytułowy „kwas” ma podwójne znaczenie. Z jednej strony fermentacja to biologiczny proces, więc może i tożsamość powinniśmy rozumieć jako efekt fermentu wywołanego przez spotkania i rozmowy? Z drugiej – mowa o relacjach, które się „skwasiły”, a więc zamknęły w ciasnych granicach. Poza tym wschodnia Europa słynie z kwaszonek: kisimy kapustę, ogórki, chleb. To nasze dziedzictwo i nasz wkład w kulturę. To coś, co mamy wspólnego. Kiszenie jest częścią naszej tożsamości.

  Wystawa w ramach festiwalu Wilno w Gdańsku (8–9 września 2017)

  ????????????????????????????????????????????????????????????

  Exhibition: Kwas 2

  Monika Drożyńska

  Opening: 16th July 6 p.m.
  Wystawa: 16th July –10th September 2017
  LAZNIA 1 Centre for Contemporary Art, Jaskółcza 1, Gdańsk Dolne Miasto

  Curators: Agnieszka Kulazińska-Grobis, Aleksandra Ksiezopolska

  An exhibition of Monika Drożyńska „Кwas 2” will be presenting works about collective identity and what shape it. The presentation is a continuation of the exhibition „Kwas”, which took place in the Artifex Gallery in Vilnius at the turn of August and September 2016.

  Part of the exhibition was a few days workshops, during which „Flag 4” was created. Participants from Poland ?? and Lithuania ?? embroidered the flag with numerals, proverbs and sentences, which talk about complicated Polish-Lithuanian relations. During embroidering, there were some difficult situations that will be seen in the accompanying film.

  The artist in his project focuses on the process of interactive and dialogue-based creation. Only two of the flags are exclusive. In other cases co-creators applied their own perspective to their work. Drożyńska’s artistic activity deals with issues that raise which are troublesome for public. However, we do not get specific interpretations or answers to questions that arise while viewing her work.

  The title has a double meaning. On the one hand, fermentation is a biological process, so can we, and identity, be understood as a bottom-up organic entity triggered by meetings and conversations? On the other hand, the interpersonal relations, which are closed in tight confines, are toxic (acidic). Eastern Europe is also famous for its picklings: cabbage, cucumbers, bread. It is our heritage and our contribution to culture. It’s something we have in common. Fermenting is part of our identity.

  Exhibition within Wilno w Gdańsku festival (8-9 September 2017)