Strona główna Wystawa: Fragmenty pękniętego chodnika

  Wystawa: Fragmenty pękniętego chodnika

  449
  0
  PODZIEL SIĘ

  ⬇️ ENGLISH ?? VERSION BELOW ⬇️

  Wystawa: Fragmenty pękniętego chodnika (pod bacznym spojrzeniem)

  Artyści: Kipras Dubauskas | E. B. Itso | Morten Kildevæld Larsen | Kalin Lindena | Mirjam Wirz

  Wernisaż: 14 lipca godz. 19:00
  Wystawa: 14 lipca–10 września 2017
  Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, Strajku Dokerów 5, Gdańsk, Nowy Port

  Kuratorka: Ūla Tornau
  Wystawa towarzyszy festiwalowi Wilno w Gdańsku (8-10 września 2017).

  „Fragmenty pękniętego chodnika (pod bacznym spojrzeniem)” to pięć artystycznych wizji Wilna i Gdańska – dwóch miast jednocześnie podobnych i różniących się pod wieloma względami. Historie, scenerie, miejskie „tekstury” i sposoby tworzenia przestrzeni kreują tymczasowe doświadczenia miast. Należą do nich popękane chodniki, odsyłające do historycznych warstw, utraconych i odtworzonych tożsamości, do przejść i ciągłych wysiłków miasta, by stać się integralną całością, a zarazem kusić niemożnością jej osiągnięcia.

  Po serii artystycznych eksploracji przestrzeni miejskiej Wilna, artyści biorący udział w projekcie zostali zaproszeni na pobyty rezydencyjne w Gdańsku. Twórcy biorący udział w projekcie dotykają różnych aspektów miasta: pracują z kontekstami społecznymi, architekturą, poszukają elementów kultury materialnej opowiadającej historie miejsca. Łączy ich skłonność do dedukcji, śledzenia zmian oraz stawiania pytań z perspektywy alternatywnej wizji miejsca.

  Rezydencje oraz wystawa zostały zorganizowane we współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia ?? z Contemporary Art Centre (CAC), Vilnius ??

  14 lipca o godz. 19:00 zapraszamy osoby niewidome i niedowidzące na oprowadzanie po wystawie „Fragmenty pękniętego chodnika” z audiodeskrypcją na żywo. Cykl oprowadzań z audiodeskrypcją realizowany jest w ramach programu edukacyjnego „Usłyszeć obraz”.

  ????????????????????????????????????????????????????????????

  Exhibition: Some Pieces from a Cracked Sidewalk (through an intent gaze)

  Artists: Kipras Dubauskas | E.B. Itso | Morten Kildevæld Larsen | Kalin Lindena | Mirjam Wirz

  Opening: 14th July 7 p.m.
  Exhibition: 14th July–10th September 2017
  LAZNIA 2 Centre for Contemporary Art, Strajku Dokerów 5, Gdańsk, Nowy Port

  Curator: Ūla Tornau
  The exhibition accompanies the Vilnius Festival in Gdansk (8-10th September 2017).

  „Some Pieces from a Cracked Sidewalk (through an intent gaze)” are five artistic visions of Vilnius and Gdansk – two cities similar and differing in many aspects. Stories, scenery, urban „textures” and ways of creating space create temporary experiences of cities. Cracked sidewalks are refering to historical layers, lost and restored identities, passages and continuous efforts of the city to become an integral whole, and at the same time tempted by the inability to achieve it.

  After a series of artistic exploration of the urban space of Vilnius, artists participating in the project were invited to stay in Gdańsk. They were involved in the analysis of the different aspects of the city: social contexts, architecture, elements of material culture that tells the story of the place. They combine their tendency to deduce, track changes and ask questions from the perspective of an alternative vision of a place.

  Rezydencje oraz wystawa zostały zorganizowane we współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia ?? z Contemporary Art Centre (CAC), Vilnius ??