Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 12 Apr, 2024

Walka z zimą trwa

Walka z zimą trwa

Już prawie 2000 interwencji związanych z nieusuwaniem skutków tegorocznej zimy podjęła gdańska Straż Miejska. Właściciele i zarządcy budynków, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków najczęściej karani są mandatami – wystawiono ich już 224 na łączną kwotę 16 360 zł. W czternastu przypadkach sprawę skierowano do sądu. Ponad tysiąc interwencji zakończyło się udzieleniem pouczenia.

Działania kontrolno-inspekcyjne na terenie miasta prowadzi również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Kontrole prowadzone są od połowy grudnia 2010 r. Dotychczas przeprowadzono je w 21 obiektach wielkopowierzchniowych, w których może przebywać jednocześnie znaczna ilość osób. Podczas kontroli zwracano uwagę na usuwanie nadmiaru śniegu z połaci dachowych, usuwanie sopli, brył i nawisów lodowych, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu osób znajdujących się w budynkach. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i stanu zagrożenia w ww. obiektach.

PINB przeprowadził również badanie inspekcyjno-kontrolne w hali magazynowej położonej przy ul.Wiesława 1. Przypomnijmy, że w dniu 25 grudnia 2010 r. zawaliła się konstrukcja dachu hali, odkształceniu uległy słupy ram, do których mocowane jest poszycie ścian zewnętrznych oraz pochyliły się ściany szczytowe. Podczas kontroli ustalono, że z dachu obiektu nie usuwano zalegającego śniegu. Decyzja PINB dotycząca nałożenia ewentualnych sankcji karnych na właściciela hali za niedopełnienie obowiązków wynikających z art.62 ust.1 Prawa budowlanego zostanie rozważona po zapoznaniu się z treścią i wynikami ekspertyzy wyjaśniającej przyczyny katastrofy sporządzonej przez eksperta.

Gdańskie Melioracje informują, że w związku z dzisiejszą odwilżą pracownicy spółki przystąpili do odkuwania studzienek kanalizacyjnych, w celu umożliwienia odpływu z ulic i chodników wody pochodzącej z topniejącego śniegu. W pierwszej kolejności udrażniany jest odpływ ze studzienek wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych miasta. W wielu miejscach dostęp do studzienek jest jednak utrudniony przez śnieg, który był odgarniany w czasie odśnieżania ulic na skraj jezdni.