Straż Miejska wydaje karty parkingowe dla niepełnosprawnych