Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 27 Mar, 2023

Oczyszczalnia Wschód gotowa w 2011 roku

Oczyszczalnia Wschód gotowa w 2011 roku

15 października w obecności prezydenta Pawła Adamowicza oraz Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska wmurowano kamień węgielny pod budowę inwestycji Oczyszczalni Wschód, która czterokrotnie ograniczy produkcję osadów ściekowych - odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków. Będzie to możliwe dzięki Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych. Budowa ma się zakończyć 19 grudnia 2011 roku.

- Ta instalacja sprawi, że okoliczni mieszkańcy nie będą aż tak bardzo odczuwać uciążliwości sąsiedztwa oczyszczalni – zaznacza Paweł Adamowicz.

- Z poziomu ministerstwa obserwujemy jak dużo robi się w Gdańsku w celu ochrony środowiska. Ta inwestycja to potwierdzenie waszych działań – podkreśla minister Stanisław Gawłowski.

Termiczna utylizacja osadów ściekowych w piecach fluidalnych jest uznawana za najlepszą i najbezpieczniejszą metodę utylizacji osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych z dużych miast.

- Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi to drugie zadanie w zakresie przebudowy Oczyszczalni Wschód, realizowane przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. Pierwsze zadanie rozpoczęło się w październiku 2007 r. w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego. Jego celem jest redukcja azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej. Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych realizowana jest w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, etap II. Do końca bieżącego roku zostanie podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 56% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instalacja Odzysku Energii, która równolegle powstaje na terenie Oczyszczalni, dofinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - wyjaśniła Magdalena Kuczyńska z biura prasowego Miasta Gdańska.

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych jest realizowana przez firmę DEGREMONT SA z siedzibą we Francji. Umowa zostanie zrealizowana do 19 grudnia 2011 roku. Wartość realizowanych prac to 21.640.579,70 Euro netto.