Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 27 Mar, 2023

Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Dzisiaj odbyło się oficjalne wprowadzenie nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego. Nowy komendant został przywitany przez kadrę i policjantów garnizonu pomorskiego, władze administracyjne i samorządowe województwa oraz zaproszonych przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Wprowadził go Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski zapowiedział, że priorytetami na dzień dzisiejszy są przygotowanie garnizonu pomorskiego do objęcia prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Głównym jednak celem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i porządku mieszkańcom naszego regionu.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski jest absolwentem politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Służbę w resorcie rozpoczął w 1983 r. w jednym z gdańskich komisariatów w Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej. W jednostce tej pracował do 1990 r. W 1988 r. ukończył szkołę oficerską w Szczytnie. Na przełomie lat 1990/1991 był słuchaczem Szkoły Inspektorów Policji we Francji. Od kwietnia do listopada 1991 r. pracował w Komendzie Rejonowej Policji Gdańsk-Południe, najpierw na stanowisku naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, a potem Zastępcy Komendanta. W 1994 r. po reorganizacji został Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji w Gdańsku. W 1999 r., po wygranym konkursie, został mianowany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. Z dniem 23 lutego 2006 r. został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, którą to funkcję sprawował do dzisiaj.

Dotychczasowy Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp. Krzysztof Starańczak objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Komendant Główny Policji podjął jeszcze jedną decyzję kadrową. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Zbigniew Macczak otrzymał propozycję przejścia na równorzędne stanowisko w innym województwie.