Nowy dowódca Marynarki Wojennej

Wykonujący obowiązki Prezydenta RP, marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski powołał na stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej admirała floty Tomasza Matheę. Uroczytość wręczenia nominacji odbyła się w Belwederze.

Tomasz Mathea urodził się 30 kwietnia 1955 roku w Warszawie. W wieku 19 lat rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Po skończeniu studiów rozpoczął służbę jako dowódca działu broni podwodnej na okręcie podwodnym ORP \"Sokół\". W 1984 roku awansował na stanowisko zastępdy dowódcy okrętu podwodnego ORP \"Bielik\". Kolejno był szefem Sztabu Dywizjonu Okrętów Podwodnych, a następnie dowódcą Dywizjonu. W 1996 roku został zastępcą dowódcy 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, a dwa lata później objął stanowisko szefa Szefostwa Szkolenia Morskiego w Dowództwie MW. W czerwcu 2000 roku awansował na stanowisko dowódcy 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu.

W 2002 roku skierowany został na studia w Narodowym Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie. Admirał floty jest absolwentem studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej b. ZSRR, Królewskiej Akademii Sztabu MW Wielkiej Brytanii oraz polskiej Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia operacyjno-strategiczne w Narodowym Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie, najważniejszej i najbardziej prestiżowej uczelni wojskowej Stanów Zjednoczonych.

Tomasz Mathea zastąpił na stanowisku wiceadmirała Andrzeja Karwetę, który tragicznie zmarł w katastrofie pod Smoleńskiem.

icon Zapisz się

do naszego newslettera