Nowoczesny sprzęt w laboratorium kryminalistycznym

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zostało unowocześnione za pieniądze z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na Pomorze trafił m.in. sprzęt do badań fonoskopijnych, odzyskiwania utraconych danych, a także zestaw do zabezpieczania cyfrowych danych na miejscu zdarzenia. Ogólnopolski projekt w którym bierze udział 7 policyjnych laboratoriów wart jest ponad 6,5 miliona euro. Dodatkowo Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przekazał 200 tysięcy złotych na adaptację pomieszczeń.

W ramach projektu do KWP w Gdańsku trafiły cztery wielofunkcyjne, indywidualne, obsługiwane przez tzw. techników laboratoryjnych stanowiska, umożliwiające przeprowadzanie analiz związanych z odzyskiwaniem utraconych danych cyfrowych (np. dysków komputerowych, pamięci zewnętrznych, telefonów komórkowych, dyktafonów cyfrowych itp.), przetwarzaniem sygnałów akustycznych i wizyjnych (np. monitoringu przemysłowego, miejskiego i stadionowego), wykonywaniem kopii dostarczanych materiałów dowodowych, zabezpieczaniem danych oraz przygotowywaniem materiałów dowodowych do dalszych badań przeprowadzanych przez ekspertów. Ponadto technicy wyposażeni zostali w specjalistyczne moduły umożliwiające np. zaawansowaną cyfrową korekcję dźwięku, a w zarejestrowanych obrazach prowadzenie kamuflażu osób i przedmiotów, a także obróbkę obrazów zarejestrowanych przez systemy monitoringu.

W ramach projektu zakupiono także indywidualne specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania badań komputerowych, stanowiska do prowadzenia badań fonoskopijnych w pełnym zakresie, tj. badań odsłuchowych audiodokumentów, indywidualnych badań identyfikacyjnych wypowiadających się osób oraz badań autentyczności dowodowych nagrań, a także specjalistyczne stanowisko dla eksperta antroposkopii, które to stanowisko umożliwi opracowywanie ekspertyz z zakresu identyfikacji osób i zwłok na podstawie wizerunków oraz progresję i regresję wiekową.

Dla gdańskiego laboratorium zakupiony zostanie także jeden przenośny zestaw do zabezpieczania danych cyfrowych na miejscu zdarzenia. Umożliwi on technikom kryminalistycznym prawidłowe zabezpieczenie materiałów dowodowych w postaci danych cyfrowych, na miejscu zdarzenia. Działania takie mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie materiałów dowodowych przed ewentualną ich utratą np. w trakcie transportu do laboratorium, a także zapewnienie nie pogorszenia jakości zabezpieczanych materiałów, co mogłoby się przyczynić do obniżenia ich przydatności do dalszych badań kryminalistycznych;

Dzięki realizacji projektu zostanie stworzona ogólnokrajowa sieć nowych, równorzędnych kompetencyjnie, zespołów realizujących badania kryminalistyczne.

Dzięki doposażeniu w sprzęt i szkoleniom poprawi się skuteczność działania i skróci proces wykorzystania pozyskiwanych danych z systemów audio i wideo. Nowy sprzęt pozwoli na codzienne wykorzystanie zaawansowanych technologii w badaniach kryminalistycznych z zakresu identyfikacji osób i rzeczy.

Praca na nowoczesnym sprzęcie nie byłaby możliwa bez pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Marszałek Mieczysław Struk przekazał 200 tysięcy złotych na adaptację pomieszczeń pod pracę nowoczesnej aparatury.

icon Zapisz się

do naszego newslettera