Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 27 Mar, 2023

Nowoczesny kompleks sportowy przy SP 16

Nowoczesny kompleks sportowy przy SP 16

Podczas inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 16 na Oruni przy ul. Ubocze 3 otwarto kompleks sportowy, który powstał ze środków Miasta Gdańska za 3,5 mln złotych. Jest to obecnie największa inwestycha w przyszkolną infrastrukturę sportową w obecnym roku. Na kompleks składają się trzy boiska, bieżnia, plac apelowy i ciąg pieszy:

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 28x54m, nawierzchnia ze sztucznej trawy,
- boisko do koszykówki o wymiarach 17x30m, nawierzchnia poliuretanowa,
- boisko do siatkówki o wymiarach 15x24m, o nawierzchni poliuretanowej,
- 60-metrowa bieżnia z rozbiegiem do skoku w dal, o nawierzchni poliuretanowej.

Dodatkowo wykonano:
• małą architekturę (ławki, kosze, remont ogrodzenia wraz z fundamentami)
• chodnik z betonowej kostki brukowej
• oświetlenia terenu
• przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych
• nową kanalizację deszczową
• zieleń (wycinka drzew i krzewów, nasadzenie drzew i krzewów, trawniki)
• drogę dojazdową z wjazdem i placem manewrowym
Boiska zostały wybudowane wraz z infrastrukturą techniczną (m.in. ogrodzenia, piłkochwyty, chodniki).
Boiska wyposażone są w monitoring!

W miejskiej inauguracji i oddaniu kompleksu przyszkolnego uczestniczył prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Ewa Kamińska. zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Jerzy Jasiński, pomorski kurator oświaty Zdzisław Szudrowicz, radni, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Łącznie z obiektami przy SP 16 i VIII LO, Miasto Gdańsk wybudowało w ciągu półtora roku 20 boisk przyszkolnych! Takim wynikiem nie może się pochwalić żadne miasto w Polsce
Kolejnych 7 boisk jest w trakcie realizacji i zostanie oddanych do końca 2010 r.