Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 27 Mar, 2023

ENERGA prześwietlona

ENERGA prześwietlona

ENERGA dołączyła do grona nielicznych polskich firm, które posiadają świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Jest ono potrzebne tym przedsiębiorstwom, które chcą realizować umowy czy zadania związane z dostępem do informacji niejawnych. Dotyczy to umów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, np. tych wykonywanych dla Paktu Północnoatlantyckiego. Wcześniej jednak firma musi się poddać gruntownemu prześwietleniu przez służby ochrony państwa, które nie zawsze kończy się pomyślnie. Dlatego to przedsiębiorca musi zdecydować, czy warto podejmować takie ryzyko a wcześniej ponieść koszty związane z przystosowaniem jej do otrzymywania i przetwarzania tajemnic.

Postępowanie przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w spółce ENERGA obejmowało min:
- zarząd spółki ENERGA SA i kierowników komórek organizacyjnych;
- Biuro Systemów Bezpieczeństwa;
- strukturę kapitału oraz powiązania kapitałowe spółki;
- strukturę organizacyjną spółki;
- sytuację finansową wraz ze źródłami pochodzenia środków finansowych;
- system ochrony osób, materiałów i obiektów ze szczególnym uwzględnieniem elementów systemu ochrony informacji niejawnych.
Istotnymi elementami w ocenie były ważne poświadczenia bezpieczeństwa osób zatrudnionych na kluczowych stanowiskach oraz funkcjonująca zgodnie z odpowiednimi wymogami kancelaria tajna.

ENERGA pomyślnie przeszła ocenę, a otrzymany dokument zaświadcza, iż posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą TAJNE. ABW wystawiając tego typu dokument, stwierdza jednocześnie, że wszelka działalność firmy została skontrolowana pod kątem legalności i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Firmy, które poddały się tak wnikliwemu sprawdzeniu i otrzymały certyfikat, stają się także bardziej godne zaufania dla swoich potencjalnych kontrahentów i partnerów. Dają rękojmię zachowania tajemnicy, co stwarza bardzo szerokie możliwości zawierania kontraktów, pozwala firmie uczestniczyć w przetargach zarówno krajowych, jak i zagranicznych dotyczących np. systemów obronnych.