Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 21 Feb, 2024

ENERGA-Operator jako pierwsza centralizuje zarządzanie siecią

ENERGA-Operator jako pierwsza centralizuje zarządzanie siecią

Sterowanie przesyłem energii elektrycznej z jednego miejsca, niezwykle ważne m. in. w czasie rozległych awarii wywołanych klęskami żywiołowymi, to jedna z zalet właśnie uruchomionej Centralnej Dyspozycji Mocy Energi-Operator. To pierwszy taki system działający w dużych polskich grupach energetycznych. CDM nie tylko radykalnie usprawnia zarządzanie siecią, poszerza przekazywane dyspozytorom informacje i skraca czas reakcji, ale jest też kolejnym ważnym krokiem w procesie integracji technicznej Grupy ENERGA, powstałej z ośmiu dawnych zakładów energetycznych północnej i środkowej Polski.

ENERGA-Operator jest pierwszym polskim operatorem systemu dystrybucyjnego, który koordynuje zarządzanie siecią z jednego miejsca na całym swym obszarze. Praca sieci śledzona jest w trybie on-line, a do końca roku zintegrowane specjalistyczne oprogramowanie pozwoli na pełne sterowanie ruchem na terenie ¼ kraju.

- Choć to nowość w Polsce, na podobnej zasadzie działają zachodnie dyspozycje mocy, gdyż pozwalają na to nowoczesne technologie – komentuje Leszek Nowak, prezes ENERGA-Operator.
- To milowy krok ku integracji zarządzania wysokimi napięciami na terenie naszej spółki oraz ku przebudowie całego systemu zarządzania. Naszym strategicznym celem jest niezawodność dostaw energii i daleko idąca poprawa bezpieczeństwa energetycznego na obsługiwanym przez Energę terenie.

Skupienie w jednym miejscu zarządzania energią elektryczną ma na celu m.in. poprawę szybkości lokalizowania i usuwania awarii, a także lepsze planowanie prac konserwacyjnych sieci wysokich napięć. Zaletą rozwiązania wdrażanego w gdańskiej firmie jest to, że na z pomocą jednego sytemu dyspozytorskiego można zarządzać całą siecią oraz obserwować cały obszar, poszczególne jego wycinki aż do zbliżenia konkretnego urządzenia.