Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 23 May, 2024

Dwie pierwsze nagrody w konkursie Gdańska i AMS

Dwie pierwsze nagrody w konkursie Gdańska i AMS

W konkursie Miasta Gdańsk i AMS na opracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Placu Wałowego w Gdańsku Sąd konkursowy przyznał dwie równorzędne pierwsze nagrody. Ich laureaci to: zespół w składzie Miłosz Zieliński i Laura Klimczak oraz Paweł Skóra. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne w wysokości po 8,5 tys. złotych.

Sąd konkursowy, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, zmienił rodzaj i wysokość nagród. – Obie prace uzyskały prawie identyczną liczbę punktów, jednocześnie były to dwa zupełnie różne podejścia do wizji placu. Postanowiliśmy nagrodzić oba – powiedział Grzegorz Sulikowski, sędzia Sądu konkursowego.

Do ostatecznej rywalizacji w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Wałowego nadesłano 38 prac, spośród których 1 została wykluczona jako nie spełniająca wymagań regulaminu. Oprócz dwóch pierwszych nagród, Sąd konkursowy przyznał także dwa wyróżnienia – każde po 1500 zł – pracom autorstwa Marcelego Łasochy oraz GPP Grupy Projektowej w składzie: Mikołaj Iwańczuk, Kinga Trąbińska, Magdalena Zygier oraz Magdalena Budzoń.

Uroczystość ogłoszenia wyników z udziałem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbyła się 23 marca 2011 w Sali Herbowej Nowego Ratusza w Gdańsku. – Od początku funkcjonowania gdańskiej samorządności pracujemy nad poprawą jakości przestrzeni publicznych Gdańska. Konkurs na koncepcję zagospodarowania Placu Wałowego to kolejny element tego procesu. Dziękujemy partnerowi - firmie AMS - która od lat pracuje nad poprawą wizerunku polskich miast, organizując m.in. konkursy takie jak ten, czy konferencje i warsztaty – powiedział Paweł Adamowicz.

W ramach działań przygotowujących do konkursu odbyły się w Gdańsku dwie tury konsultacji społecznych, które miały odpowiedzieć na pytanie, jaki charakter placu najchętniej widzieliby mieszkańcy, eksperci i miłośnicy Gdańska. Wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych zostały dołączone do regulaminu konkursu.

– Organizując ten konkurs wykorzystaliśmy nasze doświadczenie z innych konkursów organizowanych w ramach Bram Kraju oraz z zakresu komunikacji społecznej – podkreślił Marek Kuzaka, prezes AMS. – Nagrodzone projekty niosą w sobie potencjał ciekawej rewitalizacji placu, a co za tym idzie, pozytywnego wpływu na wizerunek Gdańska – dodał.

Konkurs na zagospodarowanie Placu Wałowego został przygotowany i zrealizowany w ramach autorskiego projektu AMS pod nazwą Bramy Kraju* we współpracy z Referatem Rewitalizacji UM Gdańska oraz pod patronatem Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Gdańsk.