Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 12 Apr, 2024

Budowa zakładu termicznego zagospodarowania odpadów

Budowa zakładu termicznego zagospodarowania odpadów

Ta inwestycja radykalnie odmieni kwestie oddziaływania składowiska w Gdańsku-Szadółkach na otaczające tereny i poprawi jakość życia okolicznych mieszkańców. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku przygotowuje się do budowy zakładu termicznego zagospodarowania odpadów dla województwa pomorskiego.

Budowa zakładu termicznego zagospodarowania odpadów, potocznie zwanego spalarnią, jest wiodącym celem projektu o nazwie „System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej\". Głównym powodem realizacji tej inwestycji jest wynikający z przepisów unijnych fakt, że po 2013 roku zabronione będzie gromadzenie na składowiskach odpadów, które wykorzystać można do celów energetycznych, czyli tzw. frakcji energetycznej.

- To ekologiczna i bezpieczna inwestycja, czemu dowodzi choćby fakt, że takie zakłady powstają w centrach europejskich miast. Na podstawie doświadczeń setek instalacji na świecie można z pełnym przekonaniem stwierdzić, iż unieszkodliwianie termiczne jest bezpiecznym dla ludzi i środowiska sposobem na zagospodarowanie odpadów. Bez problemu dotrzymywane są wszelkie normy ochrony środowiska, a prowadzony monitoring oraz zabezpieczenia gwarantują bezawaryjna pracę i bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi Funkcjonowanie instalacji nie jest również źródłem przykrych zapachów - zapewnia prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Wojciech Głuszczak.

Inwestorem projektu budowy spalarni dla Metropolii Trójmiejskiej jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Szacunkowy koszt inwestycji to 600 mln zł, unijne wsparcie wynieść może ok. 50 procent tej kwoty. Planowany termin realizacji inwestycji to koniec 2013 roku. (Szczegółowe informacje o projekcie na stronie intrenetowej www.zut.com.pl/cezo)

Na podstawie przeprowadzonych analiz lokalizacji regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów, wybrano i poddano dalszej analizie dwie potencjalne lokalizacje: na terenie Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk - Szadółki oraz na terenie zakładów papierniczych IP Kwidzyn. Konsultacje społeczne dotyczące tej inwestycji odbyły się już w Kwidzynie oraz w sąsiadującej z Zakładem Utylizacyjnym gminie Kolbudy. 9 września rozpoczynają się konsultacje społeczne w Gdańsku.