Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
  • 21 Mar, 2023

Będą miejsca dla drobnych handlarzy

Będą miejsca dla drobnych handlarzy

Na spotkaniu z pracownikami Referat Handlu Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG operatorzy największych targowisk miejskich w Gdańsku: \"Zielony Rynek\" z Przymorza, Rynek \"Wrzeszcz\", Rynek \"Śródmieście\" zadeklarowali gotowość do przyjęcia na teren swoich targowisk osób handlujących dotychczas wokół targowisk na miejscach do tego nie wyznaczonych.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób ubogich (handlujących np. kwiatami, warzywami i rzeczami własnego wyrobu) których nie stać na opłacenie opłaty targowej i pełnej stawki opłaty eksploatacyjnej obowiązującej na targowiskach, a które chciałyby sprzedawać legalnie oferowany towar. Ustalono, że łączna opłata będzie wynosić 4 zł, (w tym 2,10 zł opłata targowa). Ustalenia zostaną wprowadzone w życie od najbliższych dni targowych.

Gest ze strony lokalnych stowarzyszeń kupieckich traktujemy to jako element wspierający miasto w walce z nielegalnym handlem.